Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Nabízíme vám:

 

 Školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.

 

Osnovy jednotlivých školení speciálně přizpůsobíme pro Vaše profesní zaměření - školíme policii, geodety, telekomunikační firmy, montéry výškových konstrukcí, pracovníky údržby panelových domů, opraváře a servisní pracovníky vysokých strojů a jeřábů, obsluhy a údržby sil, tanků v potravinářských provozech, pracovní skalní čety, lešenáře, klempíře, pokrývače, hromosvodáře, tesaře,pracovníky lanových center atd./. Praktickou část školení přizpůsobíme Vámi vykonávané činnosti ve Vašich pracovních prostorech nebo vybereme místa podobného charakteru. Abychom si byli skutečně jisti, že držitel oprávnění od naší firmy bude patřit mezi špičkové specialisty ve svém oboru, schopné úspěšně vyřešit každou situaci, je standardní metodika školení doplněna o individuální přístup ke každému frekventantu kurzu s přihlédnutím na jeho schopnosti, zručnost a psychickou připravenost

Nabízíme Vám následující čtyři druhy školení :

1. Školení BOZP pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou za použití POZ - TŘÍDA 1:

(pro výškové pracovníky pracující s oporou nohou)
Základní   teoretické a praktické školení pro zaměstnance používající prostředky osobního zabezpečení.
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., + příloha, zákoník práce a související předpisy.

Výstup: certifikát,  

NOVÉ školení: cenu sdělíme na požádání

OPAKOVACÍ školení: cenu sdělíme na požádání

 

2. Školení BOZP pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou průmyslovou technikou - TŘÍDA 2:

(pro výškové pracovníky pracující ve visu na lanech)
Základní teoretické a praktické školení pro zaměstnance používající prostředky osobního zabezpečení.
Rozšířená  verze základního školení s důrazem na praktický výcvik.

 Výstup: certifikát, průkaz, Platnost: 12 měsíců

NOVÉ školení: cenu sdělíme na požádání

OPAKOVACÍ školení: cenu sdělíme na požádání

 

3. Školení BOZP pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou speciální stromolezeckou technikou:
Základní teoretické a rozšířené praktické školení pro arboristy - stromolezce využívající speciální (stromolezeckou) techniku pro zabezpečení proti pádu z výšky.
Výstup: certifikát, osobní průkaz, Platnost: 12 měsíců, 

NOVÉ školení: cenu sdělíme na požádání

OPAKOVACÍ školení: cenu sdělíme na požádání

 

4. Specializované školení (doškolení) dle požadavků:

Školení nad rámec výše uvedených školení, podle požadavků jednotlivých zákazníků. Rozsah a cena dohodou.

 

Objednávky školení a dotazy:

ProEXtrem - Jiří Tomeš Semanínská 2028 Česká Třebová 56002 Tel: 608/712561                mail: proextrem@seznam.cz

 

Cena kurzů zahrnuje :

 • učební materiály
 • zapůjčení cvičné výstroje odpovídající příslušným předpisům a ČSN–EN
 • vystavení „ Osvědčení odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou “ ve smyslu    NV 362/2005 Sb.
 • bezplatné poradenství  po dobu platnosti osvědčení a bezplatné konzultace pro optimalizaci výběru vhodného vybavení OOPP s ohledem na Vaše profesní zaměření.

Potřebné vybavení pro frekventanty kurzů :

 • psací potřeby
 • pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice
 • osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu /pouze pokud frekventant vlastní, není podmínkou/

Metody platby :

 • platba na základě vystavené řádné faktury se splatností 14 dnů                                                                             

Výstupní certifikát - Lanové přístupy

vystupni-certifikat.jpg

Povinné autorizované periodické prohlídky OOPP proti páduLegislativa týkající se prohlídek OOPP:

Požadavky na provádění revizí upravují jednotliví výrobci v návodech na použití prostředku OOPP – všechny prostředky se musí používat v souladu s návodem. Revizní činnost je vyžadována normami  ČSN–EN 365. Platné revizní zkoušky používaných prostředků OOPP společně s platným osvědčením o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí OOPP proti pádu z výšky jsou základními dokumenty požadované kontrolory příslušných úřadů, odběrateli stavebních děl, případně jsou požadovány jako součást nabídek stavebních prací a konkurzů, obecně jsou pak znakem profesionality a zodpovědnosti firmy.

Oprávnění k provádění revizí OOPP :

Revize prostředků OOPP pro práce ve výškách smí provádět odborně způsobilá osoba, proškolená na základě vnitřních předpisů jednotlivých výrobců, případně dovozců, a které bylo vydáno „Oprávnění k provádění odborných periodických prohlídek prostředků osobního zajištění“ dle ČSN–EN 365, odst. 2.1. písmeno m.

Místo revize :

Dle dohody

Způsob předání OOPP:

 • poštou, zásilkovou službou nebo osobně na adresu : Jiří Tomeš Semanínská 2028 Česká Třebová
 • během školení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou /po předchozí dohodě s instruktorem/
 • Na místě určeném zákazníkem /po předchozí dohodě/

Lhůty dodání :

 • dodací lhůta, dle množství prostředků, obvykle do 3 pracovních dnů

Požadavky na OOPP určené k revizi :

 • přiložená inspekční kniha /evidenční list/ vystavená výrobcem, případně OOPP je opatřen štítkem s výrobním číslem.
 • prostředky OOPP jsou schváleny dle příslušných EN
 • předání prostředků v čistém stavu

Příklady důvodů k vyřazení OOPP :

 • Stáří prostředků a OOPP je delší než životnost udaná výrobcem.
 • Uvedení jednoho a více tvrdých pádů v deníku
 • Neopravitelné poškození pevnostních švů
 • Poškození popruhů
 • Poškození chemikálií (lokální zabarvení švu,nebo popruhu,které se neztratí při vyprání ve vlažné mýdlové vodě)
 • Zeslabení některé části kovového prvku o přípustnou mez

U některých druhů poškození OOPP lze provést opravu /např. oprava poškozených švů na úvazcích a spojovacích prostředcích/. O možnosti opravy rozhodne revizní technik. Oprava bude provedena ve výrobním závodě. Cena za opravu bude stanovena předem.
Pokud prostředky OOPP vykazují některý z výše uvedených nedostatků, nemůže revizní technik vystavit kladný revizní protokol.

Platnost revize:

Všechny revize s kladným revizním protokolem mají platnost 12 měsíců.
Během této doby má majitel /uživatel/ garantováno, že pokud bude s prostředkem OOPP nakládat v souladu s jeho návodem na použití, bude mít prostředek všechny vlastnosti, které výrobce garantuje. V případě mimořádné události /například pád s nepříznivým pádovým faktorem, zatížení prostředků přes ostrou hranu/ nebo při porušení návodu na použití je nezbytné předat prostředek OOPP k revizi i před vypršením termínu platnosti.
V opačném případě výrobce ani revizní technik neručí za případné selhání prostředku OOPP a s tím spojené vzniklé škody.

CENÍK REVIZÍ OOPP A HORO VYBAVENÍ :

cenu sdělíme na požádání

 Cena za opravu prostředku OOPP bude stanovena dohodou předem /poštovné a balné hradí majitel OOPP/ Ceny se vztahují i na kontrolované prostředky, kterým nebyla prodloužena platnost použití.

Platební podmínky :

 • Platba převodním příkazem na základě vystavené faktury na účet.

Kontakt na revizního technika :

ProEXtrem - Jiří Tomeš

Semanínská 2028 Česká Třebová 56002
IČO : 668 40 635  tel.+420 608/712561   e-mail : proextrem@seznam.cz